HISTÒRIA


image1

Aquest Centre va entrar en funcionament el curs escolar 2000/01 en què va impartir 1r. i 2n. nivell de grau professional. El Centre està acollit al règim de Centres Autoritzats d'Estudis Professionals de Música de conformitat amb el Decret 389/1992, de 15 d'abril (BOE de 28 d'abril), de titularitat d'entitats privades sense ànim de lucre.

En un municipi com Montroi, que disposa d'una seu social de gran envergadura, dotatada per a la realització d'audicions i esdeveniments musicals de caràcter internacional com és el Curs Internacional de Perfeccionament Musical que es realitza amb assiduïtat i, cada vegada més, amb una major importància en quant a nombre de participants, hi ha un interès per la música que ha de ser potenciat des del nostre Centre, convertint a aquest en un autèntic focus que, al marge de les funcions docents que li estan atribuïdes, de la mateixa manera potència la música en els seus més variats aspectes culturals.

image2

L'establiment d'acords de col·laboració entre el nostre Centre i la Unió Artística Musical, institució dedicada a la difusió de la música, ens facilita per una banda les aules, la sala polivalent, el teatre ..., en definitiva, totes les instal·lacions i l'assistència dels nostres professors i alumnes a espectacles musicals, incrementant per tant la formació d'aquests col·lectius.

L'objectiu de l'obertura del Centre era donar formació d'estudis musicals de Grau Professional atesa la gran quantitat de Societats Musicals que presenta aquesta comarca i evitar així els desplaçaments per part de les famílies a conseqüència de la deficient xarxa de transport públic amb què compta aquesta comarca.

Així mateix, està obert a contactes amb els centres educatius d'ensenyaments obligatoris del Municipi, així com amb altres centres d'ensenyament musical de l'entorn.

En el curs acadèmic 2010/11 el Centre va celebrar el dècim aniversari on realitzaren diferents esdeveniments musicals i cúlturals.

Actualment comptem amb un centenar d'alumnes apròximadament i 26 professors cobrint les diferents especialitats.

image3

Valid HTML 4.01 Strict ¡CSS Válido!